Palvelut poikkeustilanteessa (COVID-19) Lue lisää

KESTÄVÄ KEHITYS

INNOVOINTIA JA PUHTAITA TEKNOLOGIOITA

SUUNNITTELU

/image/89/4/peugeot-208-2019-450-fr.586894.jpg

INNOVOINTIA JA PUHTAITA TEKNOLOGIOITA

PEUGEOTin tavoitteena on autojen ympäristövaikutusten minimoiminen suunnittelun alusta aina  elinkaaren loppuun saakka. Ympäristöarvojen kunnioittamisen lisäksi tavoitteena on tien näyttäminen kestävälle liikkumiselle  ja autojen hiilijalanjäljen pienentäminen.

TEKNOLOGIOITA KULUTUKSEN JA PÄÄSTÖJEN ALENTAMISEKSI

Peugeot tekee töitä bensiini- ja dieselpolttomoottorilla varustettujen voimalinjojensa  optimoimiseksi (sisältäen Stop&Start -mekanismit). Hybrid4-teknologia mahdollistaa perinteisen voimalinjan yhdistämisen sähköiseen käyttövoimaan. Uusi Peugeot e-208 ja uusi Peugeot e-2008 ovat 100 % sähköisiä vaihtoehtoja vastuulliseen kaupunkiajoon.

VIHREITÄ MATERIAALEJA

PSA pyrkii vahvistamaan johtavan autonvalmistajan asemaansa tällä alalla, jo nyt yhtymän valmistamien autojen osista 30 % on vihreitä (kierrätettyjä metalleja, polymereja jne). On itsestään selvää, että nämä uudet materiaalit on valittu laatu- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. PSA kiinnittää erityistä huomiota vihreiden materiaalien käyttöön polymeereissä. Kyse on kierrätettävistä muoveista, luonnonkuiduista ja biometrisistä polymereistä. Niiden käyttö mahdollistaa fossiilista alkuperää olevien muoviraaka-aineiden käytön minimoinnin samalla monipuolistaen muoviteollisuuden kierrätystoimintoja.

YMPÄRISTÖARVOT HUOMIOIVA SUUNNITTELU

/image/89/8/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.586898.jpg

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOONOTTAVAA SUUNNITTELUA

Tuotekehityksen saralla PEUGEOTin kierrätysstrategia perustuu kahteen pääasiaan:

 • Suunnittelu kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Materiaalisyklien kehittäminen ja toteutus autonvalmistusta varten
/image/90/0/image1.586900.png

INTEGROITU TUOTEVASTUU:

Kehitystyö:

 • Elinkaaren arviointi
 • Materiaalivalinnat kestävä kehitys huomioon ottaen

Tuotanto:

 • Kierrätettyjen materiaalien käyttö

Käyttö:

 • Jätteiden käsittely jälleenmyyjien tiloissa (jätteiden hallinta)
 • Varaosat

Talteenotto:

 • Auton talteenotto
 • Saasteiden ehkäisy ja esikäsittely
 • EU:n romuajoneuvodirektiivit

Varmistaaksemme, että kaikki PEUGEOT-tuotteet ovat kierrätystavoitteidemme mukaisia, tulee kaikkien PEUGEOTin tuotantotiimien noudattaa "Kierrätettävyys/Talteenotto" -direktiivejä. Tämä prosessi auttaa insinöörejä arvioimaan eri osien ja komponenttien kierrättämisen helppoutta auton tullessa elinkaarensa päähän.

YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAVA SUUNNITTELU:

 • Kestävän kehityksen materiaalien valinta
 • Saasteettomuus
 • Esikäsittely

PEUGEOT on jo jonkun aikaa käyttänyt kierrätettyjä materiaaleja, joista käytetään myös nimitystä "kierrätetyt tuotteet". Näiden materiaalien käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. PSA jatkaa ponnistelujaan  noudattaakseen  sitoutumista tuottaa autoja, jotka sisältävät 30 % kierrätettyjä ainesosia tai biomateriaaleja. Tekniseltä kannalta on  pyritty jatkuvasti  kasvattamaan kierrätettyjen materiaalien käyttöastetta.


Kierrätettyjen materiaalien tulee täyttää samat tekniset vaatimukset kuin uusien materiaalien. Kierrätetyt materiaalit asetetaan aina etusijalle, mikäli ne eivät nosta tuotteen hintaa. Laatua ei koskaan vaaranneta. Kierrätystiimimme panostaa siihen, että niin esteettisyys, mekaaninen kestävyys kuin laatumielikuvakin säilyvät korkealla tasolla suorituskykynormien täyttämiseksi.TUOTANTO

/image/89/5/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.586895.jpg

ISO 14001 SERTIFIKAATTI

Kaikki tuotantolaitoksemme ovat saaneet ISO 14001 sertifioinnin. Tämä normi (perustettu 1996) edellyttää tehtailta valvonta-, tarkkailu- sekä ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttöönottoa. Sertifikaatti edellyttää lisäksi, että tehtaan henkilökunta kokonaisuudessaan osallistuu jatkuvasti ympäristönsuojelua käsittelevään koulutukseen.

KORJAUSTYÖ

PEUGEOT-VERKOSTON TOIMINNASTA TULEVIEN JÄTTEIDEN HALLINTA

PEUGEOT-verkosto sitoutuu kolmeen pääkriteeriin ympäristötekijöiden hallinnoimiseksi:   


● Autojen huolto- ja korjaustoimenpiteiden  yhteydessä syntyvien roskien lajittelu ja keruu hyväksyttyjen järjestöjen  toimesta
● Koko verkosto noudattaa kansallisia ja Eurooppalaisia säädöksiä
● Jätteiden seuranta kierrätykseen asti
● Korjaus-  ja huoltotoimenpiteissä syntyvien  jätteiden lajittelun ja kierrätyksen organisointi

/image/89/7/ap-2018-atelier-vidange-workshop-drain-002.586897.jpg

KUNNOSTETTU VARAOSA: KORKEATASOINEN VAIHTOEHTO

Onko Sinun syytä vaihtaa jokin  osa PEUGEOT-autossasi? On hyvä tietää, että voit vaikuttaa ympäristönsuojeluun valitsemalla kunnostetun varaosan. Kyse on uudenveroiseksi huolellisesti päivitetystä osasta, joka on otettu talteen jostain toisesta PEUGEOTista. Tällaisilla osilla on samanpituinen valmistajan takuu kuin uusilla varaosilla.

TALOUDELLINEN JA EKOLOGINEN RATKAISU

Voit pidentää PEUGEOTisi elinikää ja huolehtia siitä, että se pysyy  hyvässä kunnossa  kohtuullisilla, auton iän huomioivilla kustannuksilla. Samalla osallistut kanssamme ympäristönsuojelullisiin toimenpiteisiin, kierrätykseen ja autosta tulevien jätteiden rajoittamiseen.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AUTOJEN KIERRÄTYS

PEUGEOT on jo vuosia sitten solminut yhteistyössopimuksen yritysten kanssa, jotka vastaavat autojen purusta ja niiden käsittelystä käyttöiän loppuvaiheessa mahdollisimman ympäristöystävällisesti: tavoitteena on 95 % kierrätystaso, ja osien uusintakäyttö vähintään 85 %:sti.                                                                                                                                

                  

/image/89/9/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.586899.jpg

PEUGEOT-AUTOSI PALAUTUS KÄYTTÖIÄN TULTUA TIEN PÄÄHÄN

Palautus
Auton vimeinen käyttäjä palauttaa auton käytön päätyttyä jollekin yhteistyökumppaneistamme. Tutkittuaan auton yhteistyökumppanimme antaa tarvittavan purkutodistuksen.

Esivalmistelut ja saasteettomuus
Ensimmäiseksi autosta poistetaan akku ja turvatyynyt neutraloidaan. Yhteistyökumppanimme poistaa tämän jälkeen autosta kaikki palavat aineet sekä muut nesteet . Tämä käsittää moottoriöljyn, vaihteistoöljyn, jarrunesteet, jäähdytysnesteet ja ilmastointilaitteen nesteet.

Purkaminen
Seuraava toimenpide on eri osien ja järjestelmien purku ja niiden myyminen eteenpäin vaihto-osina tai niiden myyminen käytettyinä uusintakäyttöä varten.  Mikäli tämä on taloudellisesti kannattavaa materiaalit kuten muovi ja lasi poistetaan autoista kierrätystä varten.


Varastointi
Ympäsristölle vaarallisiksi katsotut aineet kerätään talteen ja toimitetaan näihin erikoistuneisiin yrityksiin kierrätettäviksi tai hävitettäviksi.  

Romutus
Esikäsitellyt osat  viedään  romutettaviksi, jolloin niistä erotetaan käyttökelvottomat osat ja käyttökelpoiset osat lajitellaan kierrätystä tai arviointia varten.

Romutuksen jälkeiset toimenpiteet
Näin saadut osat käsitellään seuraavaksi eri teknologioita käyttäen, jotta niistä voidaan poistaa uudestaan käytettävät materiaalit.  Tämän toimenpiteen ansiosta voidaan arvioida 95% autosta ja vähentää tuntuvasti jätteiksi menevien osien määrää.

PALAUTUSVERKOSTO - KIERRÄTÄ PEUGEOTisi

/image/89/6/ap-2018-architecture-002.586896.jpg

Käytöstä poistettujen autojen palautukseen liittyvät toimenpiteet.

Olemme aina tehneet parhaamme ympäristöarvojen huomioimiseksi.  Kierrrätys ei kuitenkaan  enää ole vain yksi vaihtoehto, vaan se on lain edellyttämä toimenpide käytöstä poistettujen autojen kohdalla. Kierrätyspakko vaatii autonvalmistajilta jätteiden määrän hallitsemista  tuotannon  aikana sekä autojen tullessa elinkaarensa päähän.

PEUGEOTin omistajat voivat olla yhteydessä PEUGEOT-jälleenmyyjään autonsa palauttamiseksi sen tultua elinkaarensa päähän.  Tämä veloitukseton palvelu on riippuvainen joistakin ehdoista (katso alla).  

Haluamme varmistua siitä, että käytöstä poistettu auto kierrätetään ympäristöarvot huomioiden. Siksi pidämme huolta siitä, että yhteistyöyrityksemme noudattavat lakeja ja määräyksiä käytöstä poistettujen autojen osalta. Kaikki autojen palautuksia hoitavat yhteistyöyrityksemme, kaikki toimenpiteet  sekä kaikki toimenpiteiseen liittyvät asiapaperit tarkistetaan kierrätysasiantuntijoittemme toimesta.

Käytöstä poistetun  PEUGEOTin veloitukseton palautus toteutuu ainoastaan seuraavissa tapauksissa  :

● Yksikään komponenteista tai tärkeistä osista ei puutu
● Autossa ei ole mitään autoon liittymättömiä jätteitä
● Auto on enintään 9-paikkainen tai alle 3,5 tonnin painoinen kevyt pakettiauto
● Auton viimeisen rekisteröintimaan tulee olla  EU-maa
● Auton alkuperäiset asiapaperit on palautettu auton mukana

Palauta käytöstä poistettu autosi jollekin yhteistyökumppaneistamme, joka toimittaa tarvittavat auton romutuspaperit rekisteröinnin peruuttamiseksi.  Voit poistua paikalta varmistuneena siitä, että auto on romutettu ympäristöarvot huomioiden.