Palvelut poikkeustilanteessa (COVID-19) Lue lisää
/image/73/3/peugeot_308gti_2015_146_fr-1920x1080.438733.jpg

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP-standardia (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) käytetään autojen tyyppihyväksynnässä Euroopan unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmän mukaisesti. Siinä on määritelty uusi testisykli ja uusi menetelmä, joiden avulla mitataan henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutusta, CO2-päästöä ja muita pakokaasupäästöjä standardoiduissa (laboratorio) olosuhteissa.

WLTP korvaa aiemmin käytössä olleen NEDC-sertifiointimenetelmän, joka otettiin käyttöön vuonna 1992. WLTP-tyyppihyväksyntä on vuoden 2017 syyskuusta alkaen vaadittu kaikilta uusilta automalleilta. Syyskuun 2018 alusta alkaen WLTP-tyyppihyväksyntä vaaditaan kaikilta uusina rekisteröitäviltä autoilta. Tämä uusi laboratoriotestimenetelmä otetaan käyttöön yhdessä totuudenmukaisia ajon aikaisia päästöjä (Real Driving Emissions) mittaavan RDE-testin kanssa.

Uusi WLTP-standardi antaa kuluttajille aiempaa totuudenmukaisemman kuvan autojen polttoaineenkulutuksesta ja CO2-päästöstä.

PEUGEOT JA UUSI WLTP-STANDARDI

/image/73/4/peugeot-essence-2018-003-fr.438734.jpg

Haitallisten päästöjen suhteen Euro 6.2i -moottoreilla varustetut Peugeot-autot ovat jo vuoden 2020 syyskuussa voimaan astuvien päästövaatimusten mukaisia.

Vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi ennakkoon tehtyjen älykkäiden teknisten ratkaisujen (dieselmoottoreissa SRCi ja bensiinimoottoreissa FAPi) ansiosta Peugeot-autoilla on jo WLTP-tyyppihyväksyntä (pakollinen kaikille henkilöautoille vuoden 2018 syyskuusta alkaen). WLTP vastaa paremmin todellisia ajoprofiileja.

MIKÄ MUUTTUU WLTP-TESTIMENETELMÄN MYÖTÄ?

Standardoituja testimenetelmiä koskevat muutokset

Päästöjen mittaus ottaa huomioon
varusteiden vaikutukset
polttoaineenkulutukseen
ja CO2-päästöön

Pidemmät ajosyklien aikaiset ajomatkat Testit suoritetaan suuremmilla ajonopeuksilla Dynaamisempi ja totuudenmukaisempi ajoprofiili Ajalliselta kestoltaan pidemmät ajosyklit

NEDC-MENETELMÄSTÄ WLTP-MENETELMÄÄN

Yksi uuden WLTP-testimenetelmän tavoitteista on simuloida aiempaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita ja auton nykyisiä tekniikoita tyyppihyväksyntäprosessin aikana. Siinä on määritetty tiukemmat testiolosuhteet ja dynaamisempi ajoprofiili kuin edeltävässä NEDC-menetelmässä, joka kehitettiin 1990-luvulla. WLTP perustuu todellisiin ajotietoihin toisin kuin NEDC, jossa hyödynnettiin teoreettisia ajoprofiileja.

Lisäksi WLTP:n avulla määritetyt arvot ovat tarkempia, koska menetelmässä otetaan huomioon jokaisen auton tekniset tiedot mukaan lukien kaikki lisävarusteet, joilla voi olla merkittävä vaikutus auton polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöön. Saman auton WLTP-arvot ovat joissain tapauksissa suurempia kuin sen vastaavat NEDC-arvot. Tämä ei tarkoita, että auton polttoainetaloudellisuus on huonompi. Kyseessä on ainoastaan uusi mittaustapa, joka perustuu entistä luotettavampaan ja pidempään testisykliin ja vastaa siten paremmin autojen nykyistä ajokäytöstä.

KAHDEN TESTIMENETELMÄN PÄÄEROT

NEDC VS. WLTP

NEDC WLTP
Testisykli Yksittäinen testisykli Dynaaminen testisykli vastaa todenmukaisempaa ajoa
Syklin kesto 20 minuuttia 30 minuuttia
Syklin pituus 11 kilometriä 23,25 kilometriä
Ajovaiheet 2 ajovaihetta, 66 % kaupunki ja 34 % maantie 4 dynaamisempaa ajovaihetta, 52 % kaupunki ja 48 % maantie
Keskinopeus 34 km/h 46,5 km/h
Maksiminopeus 120 km/h 131 km/h
Lisävarusteiden vaikutus Vaikutusta CO2-päästöön ja polttoaineenkulutukseen ei huomioida NEDC-menetelmässä Lisävarusteet (voivat vaihdella autoittain) otetaan huomioon
Vaihteiden vaihto Autoilla on kiinteät vaihteenvaihtohetket Autoilla on yksilölliset vaihteenvaihtohetket
Testilämpötilat Mittauslämpötila 20‒30 °C Mittauslämpötila 23 °C, CO2-arvot korjataan vastaamaan 14 °C:ta

AJON AIKAISET PÄÄSTÖT

RDE

WLTP-tyyppihyväksynnän lisäksi kaikkien valmistajien on syyskuusta 2018 alkaen mitattava automalliensa päästöt todellisissa ajo-olosuhteissa (RDE). Määräys koskee kaikkia EU-maissa, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa myytäviä autoja.

RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden kuten typen oksidien (NOx) ja pienhiukkasten määrä liikenteessä ajaen totuudenmukaisempien tulosten varmistamiseksi.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

 • Mitä WLTP tarkoittaa?
 • Mikä on WLTP-ajosykli?
 • Mitä WLTP tarkoittaa minulle?
 • Mitä RDE tarkoittaa?
 • Mitä EURO 6 tarkoittaa?
 • Mikä on selektiivinen katalyyttinen pelkistys?

 • Mitä tyyppihyväksyntämenettely tarkoittaa?
 • Miksi tyyppihyväksyntämenettelyä muutetaan?
 • Kasvaako autoni polttoaineenkulutus?
 • Mitkä ovat käyttöönoton määräajat?

Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, joka tarkoittaa maailmanlaajuista, yhdenmukaistettua henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmää.

Se on uusi testimenetelmä, joka antaa totuudenmukaisemman yhteenvedon koskien auton polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöä. Syyskuun 2018 alusta alkaen kaikilta uusilta rekisteröitäviltä autoilta vaaditaan WLTP-tyyppihyväksyntä. WLTP korvaa asteittain vanhan NEDC-menetelmän (New European Driving Cycle).

Auton polttoaineenkulutus ja päästöt riippuvat edelleen kuljettajan ajotyylistä, minkä vuoksi WLTP-standardia varten kerättiin laaja määrä tietoja eri puolilta maailmaa. Kyseisten tietojen avulla määritettiin neljä asianmukaista ajovaihetta ja neljä eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea.

Jokaisen vaiheen aikana mitataan eri ajotilanteita (jarrutukset, kiihdytykset, pysähdykset) eri tavoin, jotta mittaus vastaisi mahdollisimman hyvin todellista ajoa. Kun nämä vaiheet yhdistetään, saadaan niin sanottu ajosykli.

Polttoaineenkulutus mitataan neljässä eri ajotilanteessa, joiden perusteella saadaan yhdistetty kokonaisarvo bensiiniautoille, dieselautoille, hybridiautoille ja ladattaville hybridiautoille.

WLTP:n voimaantulo tarkoittaa, että auton tiedoissa ilmoitetut polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot vastaavat tarkemmin todellisissa ajotilanteissa syntyviä kulutus- ja päästöarvoja.

Erillisten varusteiden (esimerkiksi talvirenkaat tai lasikatto) WLTP-testikertoimet mahdollistavat entistä todenmukaisempien arvojen laskennan tarkalleen autosi varustelun perusteella.

Todenmukaisemmat arvot tarkoittavat luonnollisesti sitä, että polttomoottorilla varustettujen autojen polttoaineenkulutus- ja päästöarvot ovat suurempia ja että sähköautojen (mukaan lukien ladattavat hybridit) toimintamatkat on puolestaan lyhyempiä.

Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, joka tarkoittaa totuudenmukaisia ajon aikaisia päästöjä. Se on uusi menetelmä, jonka avulla mitataan haitallisia päästöjä, kuten typen oksideja (NOx) ja pienhiukkasia.

Kuten nimityksestä voi jo päätellä, RDE-mittaukset tehdään liikenteessä ajaen. Ne tehdään toisin sanoen oikeissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Mittaukset tehdään PEMS-älymittalaitteella (Portable Emissions Measurement System), joka kiinnitetään auton perään testin ajaksi.

Euro 6 on nykyinen päästöstandardi, joka määrittä rajat pakokaasupäästöille. Se määrittää pienhiukkaspäästöjen ja typen oksidien päästöjen enimmäisarvot, jotka ovat alhaisempia kuin aiemman Euro 5 -päästöstandardin yhteydessä.

Syyskuusta 2018i alkaen astuu voimaan Euro 6 -päästöstandardin toinen versio: Euro 6.2 -päästöstandardi. Se määrittää edeltäjäversiota alhaisemmat pienhiukkaspäästörajat autoille, joissa on bensiinimoottori.

Auton pakokaasupäästöjen pienentämiseksi edelleen dieselautojen pakokaasujärjestelmään ruiskutetaan nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivisessä katalyyttisessä pelkistyksessä (SCR) AdBlue®-lisäaineen ruiskutuksella typen oksideista jopa 90 % voidaan muuntaa harmittomaksi vesihöyryksi, typeksi ja hiilidioksidiksi. 

Se on joukko standardoituja parametreja, mukaan lukien testisykli, joiden avulla auton varmistetaan täyttävän sitä koskevat vaatimukset.
Tyyppihyväksyntämenettelyn yksittäisten tulosten perusteella voidaan verrata eri autojen polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöä.
NEDC-menetelmä (New European Driving Cycle) on ollut voimassa vuodesta 1992 lähtien, ja se korvataan WLTP-menetelmällä syyskuusta 2018 alkaen.

Vanhan NEDC-menetelmän ei katsottu vastaavan asiakkaiden todellista ajokäytöstä.
Tiedotuksessa ja viestinnässä käytetyt WLTP-menetelmällä mitatut polttoaineenkulutuslukemat ovat lähempänä asiakkaidemme todellisia havaintoja.

Uudet WLTP-arvot eivät vaikuta millään tavalla autosi polttoaineenkulutukseen. WLTP-menetelmän seurauksena CO2-päästöarvo (g/km) suurenee auton vastaavaan NEDC-arvoon verrattuna yksinkertaisesti siitä syystä, että NEDC-testillä ei saada enää todenmukaisia tuloksia. WLTP-menetelmä kuvaa sitä vastoin paremmin todellista ajoa. Toisin sanoen suurempi CO2-arvo ei tarkoita polttoaineenkulutuksen lisääntymistä vaan ennemminkin aiempaa totuudenmukaisempaa CO2-arvoa autojen muuttuneiden testaustapojen ansiosta.

WLTP-arvot on ilmoitettava asiakkaille seuraavista päivämääristä alkaen:

 • 1.9.2018 henkilöautot
 • 1.9.2019 hyötyajoneuvot.