SKIP TO CONTENT
WLTP

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

 WLTP

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure 

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa.

 

Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

 

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

 

Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta. Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä akun varausaste.

PEUGEOT JA UUSI WLTP-STANDARDI

Peugeotin bensiini- ja dieselmoottorit täyttävät kaikki päästöjen suhteen asetetut vaatimukset. Kehitämme jatkuvasti tuotteistamme entistäkin taloudellisempia ja vähäpäästöisiä.

MIKÄ MUUTTUU WLTP-TESTIMENETELMÄN MYÖTÄ?

Standardoituja testimenetelmiä koskevat muutokset

 
  • Päästöjen mittaus ottaa huomioon varusteiden vaikutukset polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöön
  • Pidemmät ajosyklien aikaiset ajomatkat
  • Testit suoritetaan suuremmilla ajonopeuksilla
  • Dynaamisempi ja totuudenmukaisempi ajoprofiili
  • Ajalliselta kestoltaan pidemmät ajosyklit

NEDC-MENETELMÄSTÄ WLTP-MENETELMÄÄN

Yksi uuden WLTP-testimenetelmän tavoitteista on simuloida aiempaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita ja auton nykyisiä tekniikoita tyyppihyväksyntäprosessin aikana. Siinä on määritetty tiukemmat testiolosuhteet ja dynaamisempi ajoprofiili kuin edeltävässä NEDC-menetelmässä, joka kehitettiin 1990-luvulla. WLTP perustuu todellisiin ajotietoihin toisin kuin NEDC, jossa hyödynnettiin teoreettisia ajoprofiileja.

 

Lisäksi WLTP:n avulla määritetyt arvot ovat tarkempia, koska menetelmässä otetaan huomioon jokaisen auton tekniset tiedot mukaan lukien kaikki lisävarusteet, joilla voi olla merkittävä vaikutus auton polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöön. Saman auton WLTP-arvot ovat joissain tapauksissa suurempia kuin sen vastaavat NEDC-arvot. Tämä ei tarkoita, että auton polttoainetaloudellisuus on huonompi. Kyseessä on ainoastaan uusi mittaustapa, joka perustuu entistä luotettavampaan ja pidempään testisykliin ja vastaa siten paremmin autojen nykyistä ajokäytöstä.

 

KAHDEN TESTIMENETELMÄN PÄÄEROT

NEDC VS. WLTP

NEDC WLTP
Testisykli Yksittäinen testisykli Dynaaminen testisykli vastaa todenmukaisempaa ajoa
Syklin kesto 20 minuuttia 30 minuuttia
Syklin pituus 11 kilometriä  23,25 kilometriä
Ajovaiheet 2 ajovaihetta, 66 % kaupunki ja 34 % maantie 4 dynaamisempaa ajovaihetta, 52 % kaupunki ja 48 % maantie
Keskinopeus  34 km/h 46,5 km/h
Maksiminopeus 120 km/h 131 km/h
Lisävarusteiden vaikutus Vaikutusta CO2-päästöön ja polttoaineenkulutukseen ei huomioida NEDC-menetelmässä Lisävarusteet (voivat vaihdella autoittain) otetaan huomioon
Vaihteiden vaihto Autoilla on kiinteät vaihteenvaihtohetket Autoilla on yksilölliset vaihteenvaihtohetket
Testilämpötilat Mittauslämpötila 20‒30 °C Mittauslämpötila 23 °C, CO2-arvot korjataan vastaamaan 14 °C:ta

AJON AIKAISET PÄÄSTÖT

RDE

WLTP-tyyppihyväksynnän lisäksi kaikkien valmistajien on syyskuusta 2018 alkaen mitattava automalliensa päästöt todellisissa ajo-olosuhteissa (RDE). Määräys koskee kaikkia EU-maissa, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa myytäviä autoja.

 

RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden kuten typen oksidien (NOx) ja pienhiukkasten määrä liikenteessä ajaen totuudenmukaisempien tulosten varmistamiseksi.

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mitä WLTP tarkoittaa?

Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, joka tarkoittaa maailmanlaajuista, yhdenmukaistettua henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmää.

Se on uusi testimenetelmä, joka antaa totuudenmukaisemman yhteenvedon koskien auton polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöä. Syyskuun 2018 alusta alkaen kaikilta uusilta rekisteröitäviltä autoilta vaaditaan WLTP-tyyppihyväksyntä. WLTP korvaa aiemman NEDC-testimenetelmän (New European Driving Cycle).

Mikä on WLTP-ajosykli?

Auton polttoaineenkulutus ja päästöt riippuvat edelleen kuljettajan ajotyylistä, minkä vuoksi WLTP-standardia varten kerättiin laaja määrä tietoja eri puolilta maailmaa. Kyseisten tietojen avulla määritettiin neljä asianmukaista ajovaihetta ja neljä eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea.

 

Jokaisen vaiheen aikana mitataan eri ajotilanteita (jarrutukset, kiihdytykset, pysähdykset) eri tavoin, jotta mittaus vastaisi mahdollisimman hyvin todellista ajoa. Kun nämä vaiheet yhdistetään, saadaan niin sanottu ajosykli.

 

Polttoaineenkulutus mitataan neljässä eri ajotilanteessa, joiden perusteella saadaan yhdistetty kokonaisarvo bensiiniautoille, dieselautoille, hybridiautoille ja ladattaville hybridiautoille.

Mitä WLTP tarkoittaa minulle?

WLTP:n voimaantulo tarkoittaa, että auton tiedoissa ilmoitetut polttoaineenkulutus- ja CO2-päästöarvot vastaavat tarkemmin todellisissa ajotilanteissa syntyviä kulutus- ja päästöarvoja.

Erillisten lisävarusteiden (esimerkiksi kattoikkuna) WLTP-testikertoimet mahdollistavat entistä todenmukaisempien arvojen laskennan tarkalleen autosi varustelun perusteella.

 

Todenmukaisemmat arvot tarkoittavat luonnollisesti sitä, että polttomoottorilla varustettujen autojen polttoaineenkulutus- ja päästöarvot ovat suurempia ja että sähköautojen (mukaan lukien ladattavat hybridit) toimintamatkat on puolestaan lyhyempiä.

Mitä RDE tarkoittaa?

Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, joka tarkoittaa totuudenmukaisia ajon aikaisia päästöjä. Se on uusi menetelmä, jonka avulla mitataan haitallisia päästöjä, kuten typen oksideja (NOx) ja pienhiukkasia.

Kuten nimityksestä voi jo päätellä, RDE-mittaukset tehdään liikenteessä ajaen. Ne tehdään toisin sanoen oikeissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Mittaukset tehdään PEMS-älymittalaitteella (Portable Emissions Measurement System), joka kiinnitetään autoon testin ajaksi.

Mitä EURO 6 tarkoittaa?

Euro 6 on nykyinen päästöstandardi, joka määrittää rajat pakokaasupäästöille. Se määrittää pienhiukkaspäästöjen ja typen oksidien päästöjen enimmäisarvot, jotka ovat alhaisempia kuin aiempien päästöstandardien yhteydessä.

Mikä on selektiivinen katalyyttinen pelkistys?

Auton pakokaasupäästöjen pienentämiseksi edelleen dieselautojen pakokaasujärjestelmään ruiskutetaan nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivisessä katalyyttisessä pelkistyksessä (SCR) AdBlue®-lisäaineen ruiskutuksella typen oksideista jopa 90 % voidaan muuntaa harmittomaksi vesihöyryksi, typeksi ja hiilidioksidiksi. 

Miksi tyyppihyväksyntämenettelyä muutettiin?

Vanhan NEDC-menetelmän ei katsottu vastaavan asiakkaiden todellista ajokäytöstä.
Tiedotuksessa ja viestinnässä käytetyt WLTP-menetelmällä mitatut polttoaineenkulutuslukemat ovat lähempänä todellisia kulutus- ja päästöarvoja.

Kasvaako autoni polttoaineenkulutus?

Uudet WLTP-arvot eivät vaikuta millään tavalla autosi polttoaineenkulutukseen. WLTP-menetelmän seurauksena CO2-päästöarvo (g/km) suurenee auton vastaavaan NEDC-arvoon verrattuna yksinkertaisesti siitä syystä, että NEDC-testillä ei saatu todenmukaisia tuloksia. WLTP-menetelmä sitä vastoin kuvaa paremmin todellista ajoa. Toisin sanoen suurempi CO2-arvo ei tarkoita päästöjen tai polttoaineen kulutuksen lisääntymistä vaan ennemminkin aiempaa totuudenmukaisempaa CO2-arvoa autojen muuttuneiden testaustapojen ansiosta.