SKIP TO CONTENT

REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen (GDPR) rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä

Auto-Bon Oy
Kaakelikaari 4B
01720 Vantaa
Y-tunnus: 1068382-9

Rekisterin nimi

Auto-Bon asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus, toimeksianto tai yrityksen oikeutettu etu

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja ylläpito
 • sopimusten ja toimeksiantojen toteutus
 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoito
 • sidosryhmäviestintä
 • mielipide- ja markkinointitutkimus
 • asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen
 • verkkosivuston tilastointi, analysointi ja tietoturvatoimenpiteet

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia perustietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • markkinointiluvat – ja kiellot
 • mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot

 

Rekisteröidyn ajoneuvoon liittyvät tiedot:

 • auton merkki, malli, rekisteri- ja valmistenumero
 • autolle kohdistuvat ostotapahtumat, huolto ja muut toimenpiteet

 Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvien tapahtumien yhteydessä
 • valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ajoneuvo- ja palvelutilausten sekä autojen huoltotapahtumien yhteydessä

 

 Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan täydentää mm. seuraavista lähteistä:

 • julkisista tietolähteistä, kuten esim. Trafi
 • muilta mahdollisilta rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta

Tietojen luovutus

 

Henkilötietietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisteröidyn antaman toimeksiannon tai asiakkuuden hoitoon liittyvissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa valtuutetulle jälleenmyyjille tai muille sidosryhmille.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Auto-Bon Oy
Kaakelikaari 4 B
01720 Vantaa